Rejestr podsumowań i wniosków

34,00 

Dokumentacja projektowa w Excelu lub Google Sheets.

Opis

Dokument kluczowy dla każdego etapu projektu. Umożliwia szczegółowe podsumowanie wyników i formułowanie wniosków, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia i efektywniejszego zarządzania dalszymi etapami projektu.

Produkt jest objęty prawami autorskimi firmy Pani od projektów Paulina Augustowska i jego dystrybucja, bez pisemnej zgody autorki, jest zabroniona. Zamawiając produkt cyfrowy wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.