MACIERZ ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI

Kluczowe narzędzie do definiowania ról i odpowiedzialności w projekcie, integrujące zespół. Wspiera jasność zadań i optymalizację współpracy, zwiększając efektywność projektów.

Co to jest macierz odpowiedzialności RACI?
Macierz odpowiedzialności RACI to nieoceniony dokument, który precyzyjnie definiuje role i odpowiedzialności w projekcie. RACI to akronim od angielskich słów Responsible, Accountable, Consulted, Informed, czyli Osoba odpowiedzialna, Osoba rozliczana, Osoba konsultowana, Osoba informowana. Macierz ta jest tablicą przypisującą te role osobom lub zespołom za poszczególne zadania, czynności lub decyzje w projekcie.

Po co ją robić?
Stosowanie macierzy RACI pomaga w zapobieganiu nieporozumień i konfliktów, jasno określając, kto za co odpowiada. To narzędzie wspiera zarządzanie projektami poprzez usprawnienie procesu decyzyjnego i komunikacji, a także poprzez zwiększenie przejrzystości wewnątrz organizacji. Dzięki macierzy RACI, każdy członek zespołu wie, czego się od niego oczekuje i kto może dostarczyć potrzebnych informacji lub wsparcia.

Dla kogo jest przeznaczona jest macierz odpowiedzialności RACI?
Macierz RACI przeznaczona jest dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt – od liderów projektów po członków zespołu i interesariuszy. Umożliwia ona każdemu zrozumienie swojej roli oraz roli innych, co przekłada się na efektywniejszą pracę i lepsze wyniki projektu.

Produkt jest objęty prawami autorskimi firmy Pani od projektów Paulina Augustowska i jego dystrybucja, bez pisemnej zgody autorki, jest zabroniona. Zamawiając produkt cyfrowy wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.