KARTA PROJEKTU

Intuicyjne narzędzie do tworzenia wytycznych projektowych, które usprawnia komunikację i przyspiesza pracę. Gwarantuje wyższą jakość projektów i większą satysfakcję klientów.

Co to jest karta projektu?
Karta Projektu to podstawowe narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu i dokumentacji każdego projektu. Dokument ten zawiera kluczowe informacje, takie jak cele, podstawowe wymagania, ograniczenia, kamienie milowe, główne ryzyka oraz kluczowe role i odpowiedzialności.

Po co ją robić?
Tworzenie karty projektu ma wiele zalet. Przede wszystkim, poprawia ona organizację i zapewnia wszystkim uczestnikom projektu jednoznaczne zrozumienie jego celów i oczekiwań. Ułatwia ona również komunikację między zespołem a interesariuszami oraz służy jako punkt odniesienia w trakcie całego cyklu życia projektu.

Dla kogo przeznaczona jest karta projektu?

Karta projektu jest przeznaczona dla wszystkich członków zespołu projektowego, zarówno dla kierowników, jak i dla wykonawców. Jest ona także nieocenionym źródłem informacji dla interesariuszy i sponsorów, którzy chcą szybko zorientować się w projekcie bez zagłębiania się w szczegółowe dokumenty.

Produkt jest objęty prawami autorskimi firmy Pani od projektów Paulina Augustowska i jego dystrybucja, bez pisemnej zgody autorki, jest zabroniona. Zamawiając produkt cyfrowy wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.